تبلیغات
وبلاگ مرجع برق بهمراه مطالب کاربردی فراوان - موازی کردن ژنراتور با شبکه ی فشار ضعیف:

موازی کردن ژنراتور با شبکه ی فشار ضعیف:

پنجشنبه 13 تیر 1392 11:35 ب.ظنویسنده : علیرضا عباسی

 

موازی کردن ژنراتور با شبکه ی فشار ضعیف:

برلی اتصال ژنراتور به شبکه ی سه فاز کشور بایستی سه شرط که شرایط پارالل کردن نامیده می شوند برقرار باشند:

1)  دامنه ی ولتاژ خط ژنراتور و شبکه

 یکسان باشد :جهت برقراری این شرط به دو ولتمتر برای اندازه گیری ولتاژهای خط ژنراتور و شبکه نیازمندیم که به صورت شکل ۳ در مدار قرار می گیرد.

2)  تساوری فرکانس ژنراتور سنکرون و شبکه : جهت برقراری این شرایط هم به دو عدد فرکانس متر مطابق شکل ۳ نیازمندیم.

3)  توالی فازها: فازهای متناظر دو سیستم بایستی دارای اختلاف فاز صفر باشند. به دیگر سخن بایستی ستاره های دو شبکه بر هم منطبق باشند.

در عمل تنها ماشین سنکرون در اختیار ماست لذا بایستی شرایط ماشین سنکرون را به نحوی تغییر دهیم تا با شرایط شبکه ی سه فاز هماهنگ گردد.

جهت برقراری شرط تساوی فرکانس ژنراتور سنکرون از روابط زیر استفاده خواهیم کرد:

                                               

 

لذا با تنظیم دور محرکی که باعث چرخش ژنراتور می گردد می توان فرکانس مورد نظر شبکه یعنی 50Hz را تامین کرد. این کار در محرک توسط رئوستای مدار تحریک انجام می شود.

جهت تنظیم ولتاژ ژنراتور سنکرون هم جریان تحریک آن را آنقدر تغییر می دهیم تا ولتاژ خروجی آن به ولتاژ شبکه برابر گردد.

مهمترین و سخت ترین شرط در حوزه ی عمل شرط توالی فازهاست که شاید چندین دقیقه برقراری آن طول بکشد. جهت تست کردن این شرط راه های فراوانی موجود است که یکی از این روش ها استفاده از عقربه ی فاز نما است که وقتی این شرط محقق می گردد عقربه مقابل شاخص قرار خواهد گرفت که در آن لحظه بایستی کلید اتصال ژنراتور به شبکه را وصل نمود.

شکل 3- بررسی برابر بودن فرکانس و سطح ولتاژ در دو طرف کلید

 

روش دیگر قرار دادن لامپ ها به صورت سری است (شکل ۴). مطابق این شکل وقتی اختلاف فاز صفر شد لامپها خاموش می گردند. اگر لامپ ها بین دو فاز قرار گیرند سیستم از نوع تمام روشن خواهد بود.

روشی که در آزمایشگاه از آن استفاده می شود، سیستم لامپی با اتصال فازهای غیر متناظر است که وقتی شرط توالی فاز برقرار شد لامپها یک در میان روشن می شوند. (شکل ۵-ب)

در آزمایشگاه جهت تحقیق سه شرط بالا از سنکروسکوپ استفاده خواهیم کرد که با وصل نمودن برق شبکه و پایانه های استاتور ژنراتور به آن‌، ولتاژ‌ ژنراتور و شبکه بطور همزمان نمایش داده شده و شرط توالی فاز را هم به وسیله ی چراغهایی با اتصال فازهای غیرمتناظر نمایش می دهد که در لحظه ی خاموش و روشن شدن یک در میان چراغها، بایستی کلید را وصل نمود تا ماشین به شبکه سه فاز فشار ضعیف کشور وصل شود .

شکل 4- سیستم لامپی تمام خاموش

شکل 5- سیستم های لامپی تمام روشن (a) روشن - خاموش – روشن (b)

نکته ۱:

اگر مدتی صبر کردیم ولی شرط توالی فاز برقرار نگردید بایستی جای دو فاز ژنراتور را با هم عوض کنیم.

نکته ۲:

درست است که برای نمایش فرکانس و ولتاژ به طور کلی از سنکروسکوپ آزمایشگاه استفاده می کنیم لیکن در داخل آن فرکانس متر به طور تکفاز به مدار وصل شده است.

با تغییر جریان تحریک ژنراتور در حالی که با شبکه پارالل شده است می توان توان تولید شده را از پیش فاز به پس فاز تغییر داد، بدین صورت که با کاهش جریان تجریک از حالت پیش فاز به پس فازی می رویم. در ضریب توان ۱ توان راکتیو داده شده به شبکه صفر خواهد شد، در این حالت روی مینیمم منحنی های U شکل قرار داریم. با افزایش جریان تحریک می توان توان راکتیو داده شده به شبکه را افزایش داد .

شکل 6- اثر جریان تحریک بر ضریب توان و جریان آرمیچر

 

در شکل فوق اگر بار افزایش پیدا کند منحنی U شکل حاصل بالاتر از منحنی فعلی خواهد بود.

در همین حال اگر توان ورودی به ژنراتور افزایش یابد، دور آن تغییری نمی کند بلکه توان اکتیو تزریقی به شبکه افزایش خواهد یافت.

 

 

 

شرح آزمایش:

قبل از انجام هرکاری پس از شناسایی ماشین سنکرون توصیه می گردد حتما داده های پلاک این مایشن را یادداشت نمایید. این داده ها عبارتند از:

·       دور نامی (Nr)

·       ولتاژ و نحوه ی اتصال ماشین (380Y)

·       توان خروجی ماشین (Pn)

·       ضریب قدرت (cosϕ)

·       فرکانس کار ماشین (f)

پس از آن مدار را به صورت زیر جهت انجام آزمایش بی باری وصل می کنیم. (با توجه به داده های پلاک بایستی استاتور به صورت ستاره وصل شود)

شکل 7- آزمایش بی باری ماشین سنکرون

جهت چرخاندن ژنراتور از یک موتور شنت که هم دور با ژنراتور است استفاده خواهیم کرد. ضمنا برای مشخص شدن دور ژنراتور که آیا به دور نامی رسیده یا نه از یک فرکانس متر (سنکروسکوپ) استفاده خواهیم کرد که یک فاز ژنراتور را به آن وصل نموده و هرگاه فرکانس نامی شد، دور نامی خواهد بود.

پس از وصل نمودن برق محرک شنت آنرا به دور نامی می رسانیم (با تغییر رئوستای مدار تحریک). چنانکه ذکر شد هر گاه فرکانس نامی گردید دور نامی است. سپس اولین نقطه ی ولتاژ و جریان بی باری را که ولتاژ پسماند نام دارد در جدول ۷-۱ یادداشت می نماییم. پس از آن تحریک ژنراتور سنکرون را وصل کرده (توصیه می شود هنگام وصل کردن تحریک به ولتاژ DC از یک صافی خازنی جهت تثبیت ولتاژ استفاده نمایید) و به تدریج ولتاژ را تغییر می دهیم تا ولتاژ برابر ولتاژ نامی هر کلاف گردد و جدول ۷-۱ را کامل خواهیم کرد.

پس از انجام آزمایش بی باری، بار سه فاز اهمی پله ای به پایانه های استاتور (شکل ۸) وصل می کنیم. پس از وصل بار و روشن کردن موتور و رسیدن ژنراتور به دور نامی (با قرائت فرکانس متر که به استاتور وصل است) پله پله بار را اضافه می کنیم. دقت کنید که دور افت نکند. در این حالت جدول ۷-۲ را تکمیل خواهیم کرد. (جریان فاز بار را به وسیله ی آمپرمتر چنگکی اندازه بگیرید(Aac))

شکل 8- آزمایش بارداری ژنراتور سنکرون مستقل

پس از انجام آزمایش های بالا نوبت به آزمایش پارالل می رسد، لذا مدار را مطابق شکل ۹ بسته و به جای ولتمتر و فرکانس متر پایانه های استاتور و ورودی های شبکه را به سنکروسکوپ وصل خواهیم کرد.

شکل 9- پارالل کردن ژنراتور سنکرون با شبکه

ابتدا محرک را وصل کرده و در حالیکه پایانه های شبکه و پایانه های استاتور به سنکروسکوپ وصل شده است ژنراتور را به وسیله ی سیم پیچ تحریک آن در حد ولتاژ‌ شبکه راه اندازی می نماییم.

فرکانس را با تغییر رئوستای مدار تحریک محرک به فرکانس شبکه می رسانیم و در ژنراتور هم به وسیله ی سیم پیچ تحریک ژنراتور آنچنانکه گفته شد در حد ولتاژ شبکه ولتاژ‌سازی می نماییم.

مدتی صبر کرده تا وضعیت چراغهای سنکروسکوپ یکی در میان روشن و خاموش گردد که به محض بر قراری این حالت بایستی کلید سه فاز روی سنکروسکوپ را از حالت ۰ به ۱ تغییر دهیم و ژنراتور را به شبکه وصل نماییم.


آخرین ویرایش: یکشنبه 22 دی 1392 12:43 ب.ظ

 
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:59 ب.ظ
امروز من با فرزندانم به ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و
آن را به دختر 4 ساله من داد و گفت: "اگر شما این را به گوش شما می توانید اقیانوس را بشنوید." او پوسته را گذاشت
گوش او و فریاد زد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! LoL من می دانم که این کاملا موضوع است
اما مجبور شدم به کسی بگویم!
پنجشنبه 28 دی 1396 01:29 ق.ظ
هرچند این چیزی جز موضوع نیست، اما من مایل بودم
می دانید که آیا وبلاگ ها از ویراستاران WYSIWYG استفاده می کنند و یا اگر شما باید به صورت دستی با HTML کد کنید.
من بلافاصله شروع به کار میکنم، اما هیچ تخصص برنامه نویسی ندارم، بنابراین میخواهم از کسی که تجربه دارد، راهنمایی بگیرم.
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
سه شنبه 7 آذر 1396 07:02 ب.ظ
نگران نباشید، می گویند مقاله شما شگفت انگیز است.
روشنفکران شما فقط عالی هستند
می توانم فرض کنم شما یک متخصص در این موضوع هستید.
خب با اجازه شما اجازه دارم فید RSS خود را به دست بیاورم تا با نزدیک شدن به پست، به روز شود.
با تشکر از یک میلیون و لطفا کار لذت بخش را ادامه دهید.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:37 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و من در واقع هستم
تحت تاثیر قرار دادن خواندن همه در یک مکان.
دوشنبه 8 آبان 1396 11:42 ب.ظ
این موضوعی است که نزدیک به قلب من است... سلام! دقیقا کجاست
جزئیات تماس شما هر چند؟
دوشنبه 8 آبان 1396 08:08 ب.ظ
من واقعا وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا خودتان این وبسایت را طراحی کرده اید یا کسی را استخدام کرده اید که این کار را برای شما انجام دهد؟
پاسخ من به Plz پاسخ من به دنبال ایجاد وبلاگ من و می خواهم بدانم که در آن شما کردم
این از خیلی ممنون
دوشنبه 8 آبان 1396 07:53 ب.ظ
این پست در حقیقت خوب است که به افراد خالص جدید کمک می کند، که مایل به نفع هستند
از وبلاگ نویسی
دوشنبه 8 آبان 1396 02:48 ب.ظ
HEYA برای بار اولیه اینجا هستم. من در این هیئت مدیره و
من در یافتن آن واقعا مفید بود و به من کمک زیادی کرد.

من امیدوارم چیزی را پشت سر بگذارم و به دیگران مانند شما کمک کنم
به من کمک کرد.
یکشنبه 30 مهر 1396 03:55 ق.ظ
برادر من توصیه کرد که من این وبسایت را دوست دارم.
او کاملا درست بود. این واقعا ساخته شده است
روز من. شما چقدر زمان را باور نمی کنید
من برای این اطلاعات صرف کرده بودم! با تشکر!
شنبه 15 مهر 1396 09:36 ب.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و می خواستم بگویم که واقعا از پست های وبلاگ شما گشت و گذار لذت بردم.
در هر صورت من به فید شما مشترک می شوم و امیدوارم که شما نوشت
دوباره زود!
دوشنبه 12 تیر 1396 03:57 ق.ظ
Incredible story there. What occurred after? Take care!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:23 ق.ظ
Hiya very nice website!! Guy .. Excellent ..
Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?

I'm happy to seek out so many helpful info right here in the submit, we
want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 07:16 ق.ظ
Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding something
entirely, but this article provides pleasant understanding yet.
دوشنبه 28 فروردین 1396 02:10 ب.ظ
Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you're a great author.
I will make sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you
continue your great writing, have a nice holiday weekend!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر